Integrated Circuits and Systems group, IIT Madras

People

Faculty

Adjunct Faculty

Staff

Graduate Students

Alumni

 • Abishek Goda
 • Amrith Sukumaran
 • Anandha Ruban T T
 • Ankesh Jain
 • Anmol Sharma
 • Anoop N Bhat
 • Aparna G
 • Chembiyan T
 • Debasish Behera
 • Deepa Devendran
 • Gaurav Agrawal
 • Hariharan S
 • Himamshu Khasnis
 • Karthik Parashar
 • Kunal Karanjkar
 • Laxminidhi T
 • Manish Kumar Jaiswal
 • Mohana Sundaram S V
 • Murali S S
 • Naga Rajesh D
 • Nanda Govind J
 • Prabu Sankar T
 • Pradeep K Shettigar
 • Pradeep Kola
 • Praveen Kumar Verma
 • Priyanka Khasnis
 • Rajesh I
 • Radha S
 • Reddy Karthikeyan
 • Rakshitdatta K S
 • Shankar P
 • Sreenivasa Mallia S
 • Srinivas V V
 • Timir Nandi
 • Vikas Narang
 • Vikas Singh