Integrated Circuits and Systems group, IIT Madras

People

Faculty

Adjunct Faculty

Staff

PhD/MS Students

 • Aarsh Dave
 • Abilash Reddy Y
 • Aditya Narayanan
 • Ajay Kumar B.
 • Ajay Kumar Reddy
 • Alok Baluni
 • Aravindakshan S
 • Arnab Das
 • Asish Das
 • Ashish Nemalapuri
 • Ashutosh Vivek Chitnis
 • Ayush Lokhande
 • Chaitanya Kumar
 • Chintan H Bagadiya
 • Chithra
 • E. Sreenivasulu Reddy
 • Ganta Satyanarayana
 • Gautham R.
 • Goroju Rajashekar
 • Guddanti Sivasai
 • Iraban Dutta
 • Jaya Deepthi Bandarupalli
 • Jishnu Chatterjee
 • Karthikeyan M
 • Madhavi Ramesh Kadam
 • Mukund Mishra
 • Narala Raghavendra Reddy
 • Peetala Kishore
 • Pranav Kumar
 • Priya Agarwal
 • Priyadharshini P.
 • Ramakrishna Avula
 • Rishabh Sharma
 • Rohit Goel
 • Saravana Kumar
 • Sonam Sadhukhan
 • Shivam Agarwal
 • Shraman Mukherjee
 • Soumith Kusumanchi
 • Sujith Kumar
 • Subha Sarkar
 • Sumit Kumar

PhD/MS Alumni

 • Abishek Goda
 • Abhishek Kumar
 • Amrith Sukumaran
 • Anandha Ruban T T
 • Ananya Senapati
 • Anmol Sharma
 • Anoop N Bhat
 • Aparna G
 • Apoorva Bhatia
 • Aritra Chowdhury
 • Chembiyan T
 • Debasish Behera
 • Deepa Devendran
 • Gaurav Agrawal
 • Hariharan S
 • Himamshu Khasnis
 • Karthik Parashar
 • Kishalay Datta
 • Kunal Karanjkar
 • Laxminidhi T
 • Manish Kumar Jaiswal
 • Mohana Sundaram S V
 • Murali S S
 • Naga Rajesh D
 • Nanda Govind J
 • Nimit Jain
 • Peeyoosh Mirajkar
 • Prabu Sankar T
 • Pradeep K Shettigar
 • Pradeep Kola
 • Prathamesh Khatavkar
 • Praveen M V
 • Praveen Kumar Verma
 • Priyanka Khasnis
 • Purnendu Bhattaru
 • Rajesh I
 • Radha S
 • Reddy Karthikeyan
 • Rakshitdatta K S
 • Sandeep Javvaji
 • Sangeeta Kumar
 • Shankar P
 • Sreenivasa Mallia S
 • Srinivas V V
 • Timir Nandi
 • Vikas Narang
 • Vikas Singh