Application no Name Faculty Name
EE19SFP0003 Megha Jogithaya Dr R. Manivasakan
EE19SFP0037 GAYATRI RESHMA SASIDHARAN Dr. Deepa Venkitesh
EE19SFP0090 K. BHARATI Dr. Krishna Jagannathan
EE19SFP0155 Susmeet Bakshi Dr. Anil Prabhakar
EE19SFP0188 Akash R Dr. R. Sarathi
EE19SFP0215 M.SHARMILA Dr. Boby George
EE19SFP0218 Shruti Mantha Dr Jagadeesh Kumar V
EE19SFP0276 Kevin Tom Dr. Mahesh Kumar
EE19SFP0329 A Preetham Venkatesh Dr. Arun Karuppaswamy B
EE19SFP0355 Vignesh R Dr. Arun D Mahindrakar
EE19SFP0418 Samant Anuradha Ravindra Dr K S SWARUP
EE19SFP0424 RIzwan Asif Dr. Deepa Venkitesh
EE19SFP0450 Nithin Philip Joseph Dr. Kaushik Mitra
EE19SFP0491 AYYAVARU SAMPATHKUMAR Dr. Shanthi Pavan
EE19SFP0527 Arunima Bhowal Dr. Enakshi Bhattacharya
EE19SFP0547 SRUTHI RANGARAJAN Dr. Janakiraman
EE19SFP0733 Sarah P. Alex Dr. Balaji Srinivasan
EE19SFP1040 Sridharshini Muthukrishnan Dr. Nitin C
EE19SFP1074 Sundar Sripada V.S. Dr. Ramya Balachandran