Telephone numbers need to be prefixed with +91 44 2257.
Emails need to be suffixed with @ee.iitm.ac.in
S.NoNamePhoneVenueEmail
1Aiswarya D4400ESB-210D [HOD Office]aiswarya
2Amutha G5442MEMS Labgamutha
3Anand P5429ESB-004 [ IE Lab. ]bond
4Arumugam B4400ESB-210D [HOD Office]sarathy
5Chellapriya A4400ESB-210D [HOD Office]priyaan
6Dhanabalan S4443ESB 239 [DCF]dhanapal
7Dhanalakshmi D4400Space Labdhanalakshmi
8Ganesan K5429OLD IE Lab.ganesank
9Janaki M5417ESB-122 [ VLSI Lab ]janaki
10Jayasudha AV5435ESB-102 [ Machines Lab. ]jsutha
11Jayavel Dhamodharan5487CSD156jayavel
12Jegan J5429ESB-004 [ IE Lab. ]jegan
13Kothandaraman K5435ESB-102 [ Machines Lab. ]kkraman
14Latha S5401FOSAPP-IV [ ADI LAB ] latha
15Mallika M5407ESB-210D [HOD Office]mallikam
16Manigandan L5404ESB-315 [ Calibration Lab ]manigandanl
17Murugan, P5462ESB-353 [ Power Systems ] pmurugan
18Padmavathy T5486CSD-GF [ New IE Lab ] padma
19Prakash J5445CSD-206 [ MEMS Lab ] prakash
20Ragurajan PN4400ESB-210D [HOD Office]ragurajan
21Rajendran C5445CSD-206 (Microelectronics and MEMS Laboratory) rajendran
22Rekha V5404ESB-315 [ Calibration Lab ]rekhav
23Selvam KC5411ESB-202 [ Control Engg ] kcselvam
24Sobana S5451ESB-321B [ Optical Comm. Lab. ]sobana
25Sridhar T5445CSD-206sridhar
26Udayakumar K5429ESB-004 [ IE Lab ]udaya
27Vasugi R5419ESB-237 [EE Stores]raghaveluv
28Vathsaladevi4400ESB-210D [HOD Office]vathsala
29Veerabalaji P5435ESB-102 [ Machines Lab. ]veera
30Venkatesh P5419ESB-237 [EE Stores]venkatesh
31Venkateswaran G5445CSD-206 (Microelectronics and MEMS Laboratory)venkateswaran