Prakash J

Name

Prakash J

Designation

Sr. Technician

Email

prakash@ee.iitm.ac.in

Education

B.E

Office Location

MEMS Lab

photo

Prakash J