Shreepad Karmalkar

Name

Shreepad Karmalkar

Designation

Professor

Email

karmal@ee.iitm.ac.in

Education

Ph.D

Office Location

ESB-212-C

Phone Number

4409

photo

Shreepad Karmalkar